THỂ LỆ
  • Sự kiện Tết: Bắn trâu vàng - Tậu tiền tỉ, bạn đã sẵn sàng mang LÌ XÌ CỰC LỚN về nhà chưa???
  • Thời gian sự kiện diễn ra: 06/01/2021 - 06/03/2021
  • Nội dung sự kiện:
    - Khi tham gia vào phòng bắn cá, trong một thời gian nhất định, Trâu Vàng sẽ xuất hiện liên tục
    - Công việc của các bạn là sẽ bắn hạ các con Trâu ấy để có thể nhận được Bao lì xì cực to nhé
GAME ÁP DỤNG